06_Hel_TuinDerLusten.jpg
Home > Ontdekken > Astronomisch kunstuurwerk

BEZOEKEN

(073) 612 68 90
Astronomisch3.png
  • Astronomisch3.png
  • DSC_5678.jpg
  • Astronomisch2.png
  • Astronomisch1.png

Astronomisch kunstuurwerk

Drie jaar voor het overlijden van Jheronimus Bosch werd er in de nog niet geheel voltooide St. Jan een astronomisch uurwerk geplaatst, dat later in de volksmond bekend werd als het ‘Oordeelspel’.

Het oordeelspel toont de samenhang van de kosmos als onderdeel van Gods Schepping en de plaats van de wereld van de mens daarin. Deze reconstructie in het Jheronimus Bosch Art Center is gebouwd naar de weinige overblijfselen, enkele kronieken en reisverslagen van bezoekers aan de stad, alsmede naar voorbeelden uit dezelfde tijdsperiode te  Münster, Lund en Rostock. Het astronomisch kunstuurwerk geeft naast de burgerlijke ook de zonne- en sterrentijd weer, de ouderdom van de maan en haar schijngestalten, de positie van de zon en de maan in de dierenriem of zodiak. Ook kunnen we waarnemen wanneer er een zons- of maansverduistering is. Bovendien is er een calendarium aanwezig waarop de kerkelijke feestdagen en heiligendagen kunnen worden afgelezen. Verder bestaat het uit een Maria-omloop en wordt het Laatste Oordeel verbeeld. Het wordt gecompleteerd door een automatisch spelend carillon.

Van het Oordeelspel zijn enkele fragmenten bewaard gebleven. Twee grote openslaande deuren met de beeltenissen van Maria en Johannes de Evangelist hangen nog in de kathedraal. Aan de binnenzijden, die verloren zijn gegaan bij de restauratie in 1949, waren vier engelen afgebeeld. Deze engelen, die de lijdenswerktuigen dragen, zijn bij de reconstructie in het Jheronimus Bosch Art Center naar het voorbeeld van bewaarde foto’s weer teruggebracht.

Volg ons

  • Vrijdag 13 Oktober

    Tijdens een uitwisselingsprogramma van het stedelijk College uit Eindhoven ontdekken deze leerlingen, op onze bijzondere manier natuurlijk, de kunstenaar in zichzelf en elkaar!

  • Woensdag 11 Oktober

    Leerlingen van de Walewyc uit Waalwijk gaan vandaag creatief aan de slag...

Openingstijden

April t/m Oktober
Di – zo  11.00 – 17.30

November t/m Maart*
Di – zo  12.00 - 17.00
*Januari en februari gesloten m.u.v. de kerstvakantie

Voor alle openingstijden zie: http://www.jheronimusbosch-artcenter.nl/openingstijden

Adres

Jheronimus Bosch Art Center 
Jeroen Boschplein 2 
5211 ML 's-Hertogenbosch 
(+31) (0)73 612 68 90 
info@jheronimusbosch-artcenter.nl

Jeroen Boschplein 2 | 5211 ML 's-Hertogenbosch