jeronimus.jpg
Home > Leren

BEZOEKEN

(073) 612 68 90

Schoolbezoek

Het Jheronimus Bosch Art Center heeft als één van zijn doelstellingen zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met Jheronimus Bosch en zijn schilderijen.Het Jheronimus Bosch Art Center ontvangt daarom  graag groepen leerlingen. Onze vrijwilligers en rondleiders educatie hebben zich grondig geschoold om de leerlingen en studenten te laten zien dat Jheronimus Bosch op een unieke manier de wereld verbeeldt en bekritiseert en ook hoe hij de toeschouwer verwondert en inspireert met zijn prachtige schilderijen.

Voor alle doelgroepen heeft het Art Center educatieve programma’s ontwikkeld: groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8 van het basisonderwijs, onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs en studenten uit het middelbaar  beroepsonderwijs en studenten van Hoge School en Universiteit. Alle programma’s zijn gericht op de laatmiddeleeuwse Bossche schilder Jheronimus Bosch, zijn werk, zijn stad en zijn tijd.

Aan de hand van het kijken naar de schilderijen, met elkaar praten over het verhaal dat de schilder met zijn werk vertelt en het uitvoeren van verwerkingsopdrachten, ontdekken de leerlingen en studenten de wonderlijke en raadselachtige wereld van Jheronimus Bosch.

Jaarlijks bezoeken duizenden scholieren en studenten het Jheronimus Bosch Art Center. Daarom dienen leerkrachten en docenten tijdig een schoolbezoek te reserveren. Liefst minstens drie weken tevoren. Reserveren kan telefonisch via telefoonnummer 073-6126890 of per mail via educatie@jheronimusbosch-artcenter.nl.

De kosten bedragen € 3,00 per leerling/student en de begeleiding is gratis.
Een schoolbezoek dient uiterlijk drie weken van tevoren worden aangevraagd.

De Driestroom (1).jpg