03_4_Paradijs_TuinDerLusten.jpg
Home > Ontdekken > Astronomisch kunstuurwerk

BEZOEKEN

(073) 612 68 90
Astronomisch3.png
 • Astronomisch3.png
 • DSC_5678.jpg
 • Astronomisch2.png
 • Astronomisch1.png

Astronomisch kunstuurwerk

Drie jaar voor het overlijden van Jheronimus Bosch werd er in de nog niet geheel voltooide St. Jan een astronomisch uurwerk geplaatst, dat later in de volksmond bekend werd als het ‘Oordeelspel’.

Het oordeelspel toont de samenhang van de kosmos als onderdeel van Gods Schepping en de plaats van de wereld van de mens daarin. Deze reconstructie in het Jheronimus Bosch Art Center is gebouwd naar de weinige overblijfselen, enkele kronieken en reisverslagen van bezoekers aan de stad, alsmede naar voorbeelden uit dezelfde tijdsperiode te  Münster, Lund en Rostock. Het astronomisch kunstuurwerk geeft naast de burgerlijke ook de zonne- en sterrentijd weer, de ouderdom van de maan en haar schijngestalten, de positie van de zon en de maan in de dierenriem of zodiak. Ook kunnen we waarnemen wanneer er een zons- of maansverduistering is. Bovendien is er een calendarium aanwezig waarop de kerkelijke feestdagen en heiligendagen kunnen worden afgelezen. Verder bestaat het uit een Maria-omloop en wordt het Laatste Oordeel verbeeld. Het wordt gecompleteerd door een automatisch spelend carillon.

Van het Oordeelspel zijn enkele fragmenten bewaard gebleven. Twee grote openslaande deuren met de beeltenissen van Maria en Johannes de Evangelist hangen nog in de kathedraal. Aan de binnenzijden, die verloren zijn gegaan bij de restauratie in 1949, waren vier engelen afgebeeld. Deze engelen, die de lijdenswerktuigen dragen, zijn bij de reconstructie in het Jheronimus Bosch Art Center naar het voorbeeld van bewaarde foto’s weer teruggebracht.

Volg ons

  Openingstijden

  April t/m Oktober
  Di – zo  11.00 - 17.30

  November t/m Maart*
  Di – zo  12.00 - 17.00
  *Van 1 februari t/m 5 maart is het Jheronimus Bosch Art Center gesloten.

  Voor alle openingstijden zie: http://www.jheronimusbosch-artcenter.nl/openingstijden

  Adres

  Jheronimus Bosch Art Center 
  Jeroen Boschplein 2 
  5211 ML 's-Hertogenbosch 
  (+31) (0)73 612 68 90 
  info@jheronimusbosch-artcenter.nl

  Jeroen Boschplein 2 | 5211 ML 's-Hertogenbosch